Nieuws

  • De notulen van de jaarvergadering (6 november) liggen onder "Vereniging". Het belangrijkste besluit is het voorstel om de vereniging (als juridisch persoon) op te heffen. We hebben er de laatste jaren geen gebruik van gemaakt, maar het levert wel verplichtingen op, zoals de jaarvergadering en een belastingaangifte.  De bankrekening is al jaren geleden opgeheven (het was de belangrijkste kostenpost), zaaltjes boeken we op persoonlijke titel en we vragen een kostendekkende eigen bijdrage voor de evenementen die we organiseren. Een besluit tot opheffing vergt twee ledenvergaderingen. De volgende, mogelijk laatste, ledenvergadering is op vrijdag 21 mei 2021, om 19.00. Hopelijk kunnen we elkaar in persoon, ergens buiten, ontmoeten.
  • De website en de email-lijst blijven als netwerk bestaan. Stuur een email naar Rianne als u op de emaillijst wilt (blijven) staan.
  • Sinterklaas 2020. I.v.m. corona organiseren we geen Sinterklaasfeest. We hebben Sinterklaasspullen die geleend kunnen worden. Dagelijks is het Sinterklaasjournaal te zien.

Regelmatige activiteiten. Op dit moment worden er wegens Corona geen activiteiten georganiseerd.

Nu niet

We gaan samen eten en kiezen hier steeds andere restaurants voor uit. Wie geintresseerd is kan mailen naar: Elsbeth Scholtes, elsbeth@scholtes.se

Kerstmaaltijd (julbord)

In december bij IKEA.  De gelegenheid om vrienden en bekenden alvast een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. 2020: gaat niet door.


Jaarvergadering

Zie boven. De notulen liggen op de pagina Vereniging.


Zomeruitje

Met Lennakatten naar Fjällnora. 2020: gaat niet door.


Sinterklaasfeest

De vereniging heeft een contract met Sinterklaas waarin hij zich verbindt om iedere jaar voor enige uren Uppsala te bezoeken. Als tegenprestatie verwacht hij een goede opkomst van de plaatselijke Nederlandse jeugd! Plaats en tijd variëren van jaar tot jaar. 2020: gaat niet door.


Wil je zelf wat organiseren? Neem contact op - we helpen je graag!